09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,110,000
 • Bán 6,180,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22810.00
 • AUD16485.12
 • CAD18317.06
 • CHF25227.83
 • CNY3656.52
 • DKK3513.94
 • EUR26401.93
 • GBP31178.49
 • HKD2958.47
 • INR315.17
 • JPY204.57
 • KRW19.98
 • KWD77888.41
 • MYR5472.59
 • NOK2599.19
 • RUB325.92
 • SAR6268.62
 • SEK2514.81
 • SGD17126.79
 • THB700.39
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền