09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,620,000
 • Bán 5,747,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22870.00
 • AUD16904.27
 • CAD18287.92
 • CHF25031.83
 • CNY3598.84
 • DKK3664.82
 • EUR27423.99
 • GBP31759.97
 • HKD2970.78
 • INR319.72
 • JPY212.80
 • KRW20.42
 • KWD78530.33
 • MYR5511.40
 • NOK2710.36
 • RUB349.07
 • SAR6294.15
 • SEK2696.12
 • SGD17152.64
 • THB694.95
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền