09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD24790.00
 • AUD16386.29
 • CAD18531.17
 • CHF28368.37
 • CNY3492.74
 • DKK3641.48
 • EUR27367.66
 • GBP31644.65
 • HKD3197.12
 • INR308.04
 • JPY167.65
 • KRW19.35
 • KWD83036.35
 • MYR5211.24
 • NOK2383.68
 • RUB278.29
 • SAR6808.25
 • SEK2430.88
 • SGD18591.77
 • THB694.87
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền